Finał X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” pt. „Wielkość Jana Pawła II” odbył się 24 października 2015 w Radymnie. Jego organizatorem jest świetlica „Wzrastanie”. Uroczystość finałową rozpoczęła Eucharystia w intencji dzieci uczestniczących w tych niecodziennych zmaganiach i ich opiekunów. Przewodniczył jej ks. biskup Stanisław Jamrozek. We wstępie do Mszy św. serdecznie nas powitał ks. proboszcz Grzegorz Kowalczyk. W homilii ks. Biskup mówił m.in. o pokorze, zaufaniu Panu i konieczności rozwijania talentów, którymi nas Bóg obdarzył.

Po Mszy św. udaliśmy się do sali widowiskowej MOK-u, gdzie obejrzeliśmy występ grupy dzieci i młodzieży ze świetlicy „Wzrastanie”, która zaprezentowała bardzo wymowny program wokalno – taneczny. Za przygotowanie strony muzycznej odpowiedzialny był pan Piotr Misiński, a za stronę taneczną pani Ewelina Rabczak. Mieliśmy okazję podziwiać również grupę bardzo młodych artystów z Niepublicznego Przedszkola im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek NMP w Jarosławiu, w programie, który pięknie oddawał przesłanie konkursu. Scenariusz przygotowała s. Stanisława Koralewicz – dyrektor placówki, z pomocą s. Danuty Koralewicz. Istotnej pomocy udzielili także rodzice dzieci. Występ przygotowany był z niezwykłym kunsztem, dbałością o scenografię i szczegóły. Dzieci odegrały swoje role w sposób wdzięczny i ekspresyjny, wywołując u widzów refleksję i wzruszenie.

„Celem konkursu, na który wpłynęło łącznie we wszystkich kategoriach ok. 330 prac, było m.in. stworzenie okazji do nowego spojrzenia na postać świętego Jana Pawła II, które ukazało nam różne oblicza tego niezwykłego człowieka, pamiętanego jeszcze przez wielu Polaków. Chodziło o zachwyt jego osobą, tak, aby nie był to święty z portretów, obrazów, ale by była to wciąż żywa sylwetka naszego rodaka” – mówi Alicja Sabatowska, prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” w Przemyślu. Kontynuując dodaje: „Ideę utrwalania postaci Ojca Świętego rozpoczynaliśmy od dnia jego śmierci. Chcieliśmy zainicjować spłatę długu wdzięczności za życie Jana Pawła II i tak rozpoczął się cykl przybliżania jego postaci w formie konkursu. Dzieci i młodzież z terenu całej Polski, którym dedykowany był konkurs, wyrażały jego założenia w formach plastycznych, literackich i multimedialnych. W niektórych wcześniejszych edycjach były też formy teatralno – wokalne”.

Po wspaniałych występach przyszedł czas na uhonorowanie młodych artystów. Dyplomy i statuetki wręczali m.in. ks. bp Stanisław Jamrozek oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas. Jurorami poszczególnych form konkursowych byli: Małgorzata Sobejko z Przedszkola Parafialnego, Danuta Kastelik – pedagog z Gimnazjum, ks. Krzysztof Szyndler – katecheta, Anna Huk – polonistka z Gimnazjum, Joanna Trudzik z Urzędu Miasta w Radymnie; Sabina i Piotr Kuta – nauczyciele oraz Karolina Segin – plastyk.

Przygotowaniem konkursu i gali finałowej zajęły się panie: Lucyna Misińska, Katarzyna Siry i Marta Leszczyńska. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom, dyrektorom szkół i placówek oraz katechetom, siostrom zakonnym i księżom. Wyrazy wdzięczności kierują również pod adresem Wojewody Podkarpackiego za dofinansowanie konkursu za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, scholi z Łańcuta (parafia Fara), przygotowanej przez siostry Annę i Albertę, wolontariuszom młodzieżowym – Kacprowi Studzińskiemu i Arkadiuszowi Wilmanowi, pani Dorocie Sabatowskiej za pomoc organizacyjną, panu Tadeuszowi Chorzępie za umieszczanie danych na stronie internetowej oraz Burmistrzowi Miasta Radymna, pani Dyrektor i Pracownikom MOK za pomoc przy organizacji uroczystości finałowej.

Tekst i zdjęcia: Zdzisław Wójcik

[nggallery id=33]

[nggallery id=32]