Burmistrz Miasta Radymna ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.

Konsultacje trwają od 3 do 10 listopada 2015 r i polegają na wyrażeniu pisemnej opinii przez uprawnione podmioty w sprawie wspomnianego projektu uchwały.

Projekt uchwały dostępny jest tutaj oraz u Sekretarza Miasta (Urząd Miasta, pokój nr 4).

Do pobrania: