Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza na warsztaty kulinarne, które odbędą się w dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 1200 w przyziemiu budynku nr. 1 na os. Jagiełły w Radymnie (pomieszczenie świetlicy). Warsztaty kulinarne organizowane są w ramach działań towarzyszących podprogramu 2015.

Organizator spotkania – Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Współorganizator spotkania – Stowarzyszenie Rozwoju Radymna „Galeon”

Program Operacyjny PŻ 2014-2015 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FAD) realizowanym w podprogramie 2015.