Burmistrz Miasta Radymna zaprasza na szkolenie w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Odbędzie się ono w piątek 27 listopada 2015 r., w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta, o godz. 9.00 i będzie obejmowało następujące tematy:

  1. Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy naukowe, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej),
  2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres i struktura),
  3. Zasady opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (spójność z innymi dokumentami, planowanie działań, zapewnienie udziału interesariuszy).
  4. Inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, podział na grupy źródeł, źródła danych, metody).
  5. Realizacja działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (struktury odpowiedzialne, koordynacja).
  6. Monitoring realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (metodyka monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności).
  7. Aktualizacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (ewaluacja rezultatów, planowanie działania korygujących, aktualizacja planu).