Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na

Spotkanie z Mikołajem

3 grudnia, godz. 17.00

w programie prezentacje artystyczne
dziecięcych zespołów MOK

szczegółowe informacje: 16 628 14 11