Konkurs ofert na realizację zadania – przeciwdziałanie patologiom społecznym (uwaga: zmiana terminu)

wpis w: Aktualności | 0

Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2016 r. zadania w zakresie:

przeciwdziałania patologiom społecznym
(kwota dotacji: 54 000 zł)

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Uwaga: termin składania ofert został przedłużony do 28 grudnia 2015 r.

  • [ddownload id=”2165″]