Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Radymna do wypełnienia ankiety dotyczącej diagnozy problemów w naszym mieście, w ramach przygotowania do procesu rewitalizacji (jeżeli wypełnili już Państwo ankietę w wersji papierowej, prosimy nie wypełniać jej drugi raz).