Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2000 zł do 5 000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650 zł.

O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy, których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na stronie internetowej projektu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl oraz na stronie operatora projektu: http://lgdnisko.pl/lgd_2015/index.php/aktualnosci.

Bezpośredniej informacji o projekcie udziela operator projektu: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, tel. 790 688 622, (15) 841 13 31.