Informujemy, że od dnia 18 lutego 2016 boisko sportowe Orlik
będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.