Burmistrz Miasta Radymna informuje, że program „Rodzina 500 plus” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, tel: 16 628 12 73, pokój nr 14).

Wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia 2016 roku.

Organ realizujący świadczenie ma trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016, z wyrównaniem za kwiecień i maj 2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016, prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeżeli jest w rodzinie dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie niezależnie od dochodu.

Wnioski o świadczenie wychowawcze oraz załączniki można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie i w zakładce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.