Burmistrz Miasta Radymna informuje, że w terminie od 18 marca do 18 kwietnia 2016 r. przeprowadzone zostaną prace związane z przygotowaniem zbiornika wodnego ZEK oraz oczka wodnego, zlokalizowanego w obrębie ogródków działkowych w Radymnie, do sezonu letniego 2016.

W związku z powyższym oraz na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a także ustawy prawo budowlane, zobowiązuje się właścicieli pomostów wybudowanych bez wymaganego prawem pozwolenia do likwidacji-rozbiórki pomostów do 18 kwietnia 2016 r.

Po tym terminie nielegalne pomosty zostaną rozebrane przez Miasto Radymno, a kosztami rozbiórki zostaną obciążeni właściciele.