Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w

Rodzinnym konkursie wiedzy o Radymnie
„Co wiem o swoim mieście?”

5 czerwca 2015 r. (niedziela)
podczas Dni Radymna

(zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 25 maja 2016 r.)

Regulamin rodzinnego konkursu wiedzy o Radymnie „Co wiem o swoim mieście?”:

Organizator: Burmistrz Miasta Radymna oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie

Cel:
– poszerzanie wiedzy o Radymnie,
– pobudzanie zainteresowań rodzinnym miastem,
– aktywizacja mieszkańców do celowego podnoszenia poziomu wiedzy.

Zakres wiadomości obejmuje wiedzę na temat Radymna z uwzględnieniem zagadnień:
• symbole Radymna, władze miasta,
• obiekty Radymna (zabytki, pomniki, obiekty sportowe, nowoczesne budownictwo),
• legendy związane z miastem,
• tereny zielone (parki, ogrody),
• zagadki o Radymnie,
• ludzie znani i zasłużeni dla Radymna (kim byli i czym się zajmowali),
• honorowi obywatele Radymna.

Uczestnicy: 3-osobowe zespoły rodzinne.

Forma: konkurs ma charakter testu oraz zadań praktycznych.

Przebieg konkursu: konkurs ma charakter jednoetapowy, odbędzie się 5 czerwca z okazji Dni Radymna.

Nagrody: laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody, a wyróżnieni uczestnicy dyplomy. Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia po podliczeniu punktacji.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać e-mailem
lub dostarczyć osobiście do biura MOK do dnia 25 maja 2016 r.

Miejski Ośrodek Kultury
37-550 Radymno
ul. Lwowska 16. tel. 16 628 14 11
e-mail: mokradymno@wp.p