Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie
zaprasza dziewczynki w wieku od 4 do 8 lat do udziału w konkursie

Mała Miss
5 czerwca 2016 r., podczas Dni Radymna

Kandydatki można zgłaszać drogą elektroniczną (mokradymno@wp.pl) lub osobiście w MOK-u.
Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek kandydatki,
dane rodziców lub opiekunów wraz z numerem telefonu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 maja.