Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zapraszają w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy europejskich.

Podczas dyżuru w Urzędzie Gminy potencjalni i faktyczni beneficjenci będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z programów operacyjnych 2014-2020, aktualnych konkursach, terminach naborów i zasad ubiegania się o dotacje unijne.

Zapraszamy do Urzędu Miasta Radymna, 13 czerwca br. (poniedziałek) od godziny 10.00 do 13.00.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z różnych inicjatyw z Funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

logo aktualne