Przypominamy, że rodzice, którzy złożą wniosek o świadczenie wychowawcze („500+”) do 1 lipca 2016 r., otrzymają wyrównanie świadczenia od kwietnia, czyli za 3 miesiące.
Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., pieniądze wypłacone będą od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.