10 sierpnia 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/wlBGpNZ1buY” ]

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2016 r. – projekt 1.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Radymno o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt 2.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Radymno o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt 3.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu przez Miasto Radymno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – projekt 4.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno – projekt 5.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – Projekt 6.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – Projekt 7.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Informacje i komunikaty.
 14. Zakończenie obrad sesji.