Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie zawiadamia, że 1 września (czwartek), w godzinach 10.00 – 14.00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Jana Pawła II z ulicami przyległymi, Sportowej, Dolnej, Złotej Góry, Młynarskiej i Lwowskiej od ronda do torów kolejowych oraz dla obiektów Urzędu Miasta i Gimnazjum.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością wykonania robót remontowych na sieci wodociągowej.