Radymno, wraz z Orłami, Kańczugą i Adamówką, uzyskało dofinasowanie dla projektu pn. „Cyfrowe gminy – podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”. Nasz wniosek został wysoko oceniony i znalazł się na drugim miejscu (ex aequo z Jasłem) spośród 20, które pomyślnie przeszły ocenę formalną. Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji. Dzięki jego realizacji będzie można m.in. uzyskać dostęp do informacji przestrzennych będących w zasobach Miasta, czy sprawdzić stan swoich zobowiązań i uiścić należności podatkowe. Ogólna wartość projektu to 1 561 915,50 zł., z czego dla Radymna 453 070,50 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2017 r.