Na ulicy Jana Pawła II i przyległych trwa budowa oświetlenia ulicznego. Ponieważ firma PGE Dystrybucja SA likwiduje swoją sieć napowietrzną (a wraz z nią słupy, na których zainstalowano oświetlenie) i wymienia ją na przewody podziemne, Miasto postanowiło wykorzystać prowadzone przez firmę wykopy i poprowadzić nową sieć oświetleniową. Dzięki temu rozwiązaniu wyeliminowane zostaną awarie, do których dochodzi z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, poprawi się bezpieczeństwo i estetyka miasta, a także zdecydowanie zmniejszą się koszty związane z poborem energii.