We wtorek, 27 września, odbędzie się trening systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „BIESZCZADY 2016”.

W czasie treningu zostaną użyte syreny alarmowe:
– „ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut),
– „odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut).

Wszystkie komunikaty, sygnały, ulotki oraz inne informacje przekazywane w ramach treningu mają charakter ćwiczebny oraz edukacyjny i nie należy się stosować do ich treści.