Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Miasta Radymna, zainteresowanych pozyskiwaniem środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 8 listopada, o godz. 15.30, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta. Szkolenie poświęcone będzie omówieniu założeń i warunków, które należy spełniać, ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych działań.