Do Urzędu Miasta wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji.

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: pozyskiwanie bazy sportowej

Oferent: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Żagiel

Termin realizacji zadania: 1 – 31 grudnia 2016 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji: 4000 zł.

Pełna treść złożonej oferty

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do p. Marty Krukowskiej-Luft (tel. 16 628 15 89, e-mail: oswiata@radymno.pl) w terminie do 30 listopada 2016 r.