Burmistrz Miasta Radymna ogłasza

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Radymna

3 lutego 2017 r. (okręg 1 i 2)
5 lutego 2017 r. (okręg 3)
godz. 9.00 – 16.00
 
Okręgi wyborcze:
  • Okręg Wyborczy nr 1 – Gimnazjum nr 1 im. bpa Ignacego Krasickiego w Radymnie – 5 mandatów
  • Okręg Wyborczy nr 2 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Zawodowych i Rolniczych w Radymnie – 5 mandatów
  • Okręg Wyborczy nr 3 – organizacje i ruchy młodzieżowe oraz osoby niezrzeszone mieszkające na stałe w Radymnie, ale uczęszczające do szkoły w innej miejscowości (okręg z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie) – 5 mandatów

Do Okręgowych Komisji Wyborczych kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady Miasta mogą zgłaszać się osobiście lub zostać zgłoszeni przez dowolnego wyborcę (karty zgłoszeń można otrzymać w OKW, Urzędzie Miasta Radymna lub pobrać poniżej). Wymagane jest poparcie co najmniej 15 wyborców uprawnionych do głosowania. Termin zgłaszania kandydatów na radnych MRMR upływa 13 stycznia 2017 r.
Kandydaci z okręgu wyborczego nr 3 dostarczają kartę zgłoszenia wraz z listą poparcia do sekretariatu Urzędu Miasta (I piętro, pokój nr 14).

Do Młodzieżowej Rady Miasta Radymna mogą być wybierane osoby w wieku od ukończenia 14 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

Prawo do głosowania przysługuje wszystkim uczniom gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych w Radymnie bez względu na miejsce zamieszkania oraz młodzieży mającej stałe zamieszkanie w Radymnie, w wieku od 13 do 20 roku życia.

Do pobrania: