Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202.

Zakres naborów:
  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

  • Podejmowanie działalności gospodarczej

Beneficjenci: osoba fizyczna, która:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. jest pełnoletnia,
  3. ma miejsce zamieszkania na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

Termin składania wniosków – od 30 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 50 pkt., max 100 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze: 240 000 zł.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie LGD.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

  • Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Beneficjenci: osoby fizyczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, JST, inne instytucje i organizacje zajmujące się rozwojem oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Termin składania wniosków: od 30 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 40 pkt./ max 80 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze: 885 000 zł.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie LGD.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.