Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na automatycznych stacjach wchodzących w skład wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza od godzin wieczornych dnia wczorajszego notowane są wysokie stężenia 1-godzinne zanieczyszczeń pyłowych (zgodnie z polskim indeksem jakość powietrza określana jako dostateczna, zła i bardzo zła).

Również prognozy zanieczyszczania powietrza na dzień dzisiejszy, zwłaszcza w godzinach rannych i przedpołudniowych, wskazują na znacznym obszarze województwa na niekorzystną jakość powietrza.

Jak wynika z prognoz zanieczyszczenia powietrza w kolejnych dniach sytuacja ulegnie znacznej poprawie, w związku z prognozowaną zmianą warunków meteorologicznych.

Wyniki ze stacji automatycznych można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe, jak również za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, zalicza się:

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłem PM10.
 • kobiety w ciąży.
 • osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na ogólne osłabienie organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu PM10 przy wysokich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę.
 • osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy)

Środki ostrożności, które powinny podjąć osoby szczególnie wrażliwe na szkodliwe działanie pyłu PM10:

 • śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu PM10 w powietrzu.
 • ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na otwartej przestrzeni, szczególnie w rejonie o podwyższonym stężeniu pyłu PM10. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.
 • stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.
 • rezygnacja z wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czynności zawodowych na otwartej przestrzeni zwiększających narażenie na działanie pyłu PM10.
 • ograniczenie wietrzenia mieszkań.
 • w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna lub kara aresztu.