16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia. Wyjątek stanowią drzewa i krzewy z terenu nieruchomości wpisanej do Rejestru Zabytków, na których usunięcie może być wymagana zgoda Konserwatora Zabytków.

Jeśli zatem nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce – prywatnej posesji.

Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Zgodnie z nowymi przepisami nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew