Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie zaprasza na zajęcia szachowe wszystkich, którzy potrafią grać oraz tych, którzy chcieliby się nauczyć zasad gry w szachy.

Szachy to gra umysłowa o wielowiekowej tradycji, która rozwija pamięć oraz logiczne myślenie. Intelektualne i sportowe elementy szachów mają pozytywny wpływ zarówno na charakter, jak i na umysł wychowanków. Szachy przez swój aspekt sportowej rywalizacji uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć przeciwnika. Szachiści mogą różnić się wiekiem, wiedzą, zdolnościami i doświadczeniem życiowym. Pomimo tych różnic każdy zaczynający studiowanie szachów może wynieść z tej aktywności rozmaite korzyści.

Niektóre korzyści płynące z nauki gry w szachy:

  • Specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie zagadnienia, dlatego też wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są z góry na niepowodzenie. Trzeba tworzyć własne rozwiązania.
  • Gra w szachy uczy koncentracji dzieci i wpływa także pozytywnie na rozwój ich pamięci, zmysłu obserwacji oraz wyobraźni wzrokowej;
  • Szachy rozwijają umiejętności: zasadnego działania, planowania, prawidłowego oceniania sytuacji, strategicznego myślenia, rozwijają zdolności matematyczne i umiejętność czytania ze zrozumieniem;
  • Każde zwycięstwo sprawia szachiście satysfakcję. Dziecko dowartościowuje się w ten sposób i choćby jego przygoda z szachami w wieku dorosłym już się zakończyła, to na pewno będzie pamiętał swoje największe sukcesy i zwycięstwa.

Zajęcia będą odbywać się w piątki od godz. 15.00 do 16.30 w Bibliotece Miejskiej w Radymnie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 16 628 11 34 lub kontakt osobisty w Bibliotece: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki.