3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej,
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu
oraz Urząd Miasta Radymna

zapraszają wszystkich zainteresowanych podjęciem Terytorialnej Służby Wojskowej
do punktu informacyjnego, w którym będzie można uzyskać wszelkie informacje
oraz zgłosić swoją kandydaturę do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

Punkt informacyjny będzie otwarty 30 marca (czwartek),
w godzinach 11.00 – 18.00, w sali narad Urzędu Miasta (pokój nr 22)

Terytorialna Służba Wojskowa w Wojskach Obrony Terytorialnej dedykowana jest dla każdego, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej, jest zainteresowany umacnianiem zdolności obronnych naszego kraju i wypełni poniższe wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. ukończone osiemnaście lat,
 4. nie był karany za przestępstwo umyślne,
 5. nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowany od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.
  Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.