22 marca 2017 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz powitanie gości.
 2. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Radymna oraz wręczenie zaświadczeń o objęciu funkcji radnego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na stanowiska: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
 7. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
 8. Przeprowadzenie wyborów na stanowiska Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
 9. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
 10. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko Skarbnika Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
 11. Podjęcie uchwał stwierdzających wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
 12. Wolne wnioski i zapytania Radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

Obrady pierwszej sesji Młodzieżowej Rady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Radymnie, p. Witold Pawlik. Na sesji pojawili się zaproszeni goście: Radna Sejmiku Podkarpackiego p. Anna Huk, Radny Rady Powiatu Jarosławskiego p. Zdzisław Koniuch, członkowie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Radymnie p. Tomasz Andrejko i p. Joanna Burbeło, Sekretarz Miasta p. Janusz Wajhajmer, a także dyrektorzy szkół wraz z przewodniczącymi samorządów uczniowskich i ich opiekunami.

Radni złożyli uroczyste ślubowanie i oficjalnie objęli swoje funkcje. Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory do Prezydium Rady. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Radymna została wybrana Wiktoria Mazurkiewicz, zaś wiceprzewodniczącymi Karol Bat i Bernard Kowalowicz. Sekretarzem Rady została Agnieszka Burbeło, a skarbnikiem Michał Trelka.

Serdecznie gratulujemy naszym młodym Radnym i życzymy im samych sukcesów w pracy, której się podjęli.

[nggallery id=73]