29 marca 2017 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/BJjkbrKeirs” ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 15 marca 2017 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta o stanie mienia komunalnego oraz terenach inwestycyjnych w zasobach Miasta.
 7. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – Projekt 1.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Projekt 2.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie – Projekt 3.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Informacje i komunikaty.
 14. Zakończenie obrad sesji.