Burmistrz Miasta Radymna ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Radymnie

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym i numerem telefonu,
z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. bpa Ignacego Krasickiego w Radymnie”

Dokumenty należy dostarczyć do 26 kwietnia 2017 r., do godz. 15.15
do sekretariatu Urzędu Miasta Radymna (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pok. 14)
w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Radymna
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Pełna treść ogłoszenia o naborze i szczegółowe informacje.