Gabriela Broszko – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie – otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”.

Konkurs ten został ogłoszony przez Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Nowym Dworze Mazowieckim. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a jego głównym celem była promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także zdolności artystycznych. Gabriela Broszko wykonała pracę inspirowaną Zemstą Aleksandra Fredry. Na konkurs wpłynęło 407 prac z całej Polski. Oceną prac zajęło się jury złożone z profesjonalnych artystów plastyków i przedstawicieli organizatorów: Małgorzata Omelańczuk-Pawluk (kuratorka konkursu, artystka-malarka), Dorota Witkowska-Weiss (artystka-malarka), Robert Żbikowski (artysta-malarz), Lidia Godlewska (instruktor w Nowodworskim Ośrodku Kultury), Władysław Szeląg (prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków).

Gratulujemy Gabrieli sukcesu i niezwykłego talentu plastycznego.