Burmistrz Miasta Radymna ogłasza nabór na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacji w sprawie konkursu udziela także pani Marta Krukowska-Luft, inspektor w Urzędzie Miasta Radymna.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37 -550 Radymno, lub złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu.Termin składania dokumentów upływa 4 sierpnia 2017 roku o godzinie 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).