Burmistrz Miasta Radymna
oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. zapraszają na

Spotkanie konsultacyjne dotyczące inwestycji dworcowej pn.
Modernizacja dworca kolejowego w Radymnie

6 września 2017 r., godz. 14.30
Sala Lustrzana Urzędu Miasta Radymna (parter)

Konsultacje społeczne realizowane są przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostaną jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji i ustalone zostaną potrzeby dotyczące osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM). Uczestnicy będą mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi. Na spotkanie zaproszeni są przedstawiciele lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, a także grupy interesariuszy oraz władze samorządowe.

Licząc na Państwa pomoc i zaangażowanie, uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w tym spotkaniu.