26 września 2017 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

Część druga

[kad_youtube url=”https://youtu.be/MLipTw8UqgQ” ]

 

Część pierwsza

[kad_youtube url=”https://youtu.be/Pw6Ome9EpVw” ]

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – Projekt 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Radymna programu: „Wsparcie rodzin wielodzietnych w mieście Radymnie” – Projekt 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 5.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Projekt 6.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Projekt 7.
 14. Informacja Dyrektora o stanie przygotowań Gimnazjum Nr 1 w Radymnie do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
 15. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017 rok wraz ze sposobami ich finansowania.
 16. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
 17. Wnioski i zapytania radnych.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Informacje i komunikaty.
 20. Zakończenie obrad sesji.