Do Urzędu Miasta wpłynęły oferty na realizację zadania publicznego
w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: pozyskiwanie bazy sportowej

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 4 000 zł.

Oferenci:
 1. Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „Żagiel”
  Wysokość wnioskowanej dotacji: 2 000 zł.
  Termin realizacji zadania: 1 października 2017 r – 31 października 2017 r.
 2. Miejski Klub Sportowy Radymno
  Wysokość wnioskowanej dotacji: 1 000 zł.
  Termin realizacji zadania: 12 października 2017 r – 31 grudnia 2017 r.
 3. Klub Sportowy „Feniks”
  Wysokość wnioskowanej dotacji: 1 400 zł.
  Termin realizacji zadania: 12 października 2017 r – 31 grudnia 2017 r.

Pełna treść złożonych ofert

Wszelkie uwagi dotyczące ofert należy kierować do p. Marty Krukowskiej-Luft (tel. 16 628 15 89 wew. 21, e-mail: oswiata@radymno.pl) w terminie do 31 października 2017 r.