„Trzeba, ażeby młodość była wzrastaniem”
(Jan Paweł II, „List do Młodych”)

Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie objął honorowym patronatem XII edycję konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” zorganizowanego przez świetlicę „Wzrastanie” w Radymnie.

Finał tegorocznej edycji odbył się w sobotę, 21 października. Poprzedziła go Msza Św. w kościele pw. św. Wawrzyńca, koncelebrowana przez ks. proboszcza Grzegorza Kowalczyka i ks. Lesława Kubickiego. Tematem konkursu, na który wpłynęło około 400 prac, było hasło: „Jan Paweł II – świadek historii Polski”.

Jury w składzie: p. Agnieszka Bojarska i p. Katarzyna Gałęza wyłoniło ok. 70-ciu laureatów w kategorii plastycznej. Natomiast jurorzy z kategorii literackiej i multimedialnej: p. Anna Gdula, ks. Lesław Kubicki oraz p. Gabriela Broszko i p. Sabina Buśko przyznali wyróżnienia 20 uczestnikom konkursu.

W sali widowiskowej MOK dzieci i młodzież ze świetlicy „Wzrastanie” powitały finalistów konkursu i ich opiekunów piosenką i tańcem. Wzruszającą część artystyczną pt. „To jest moja matka – ta moja Ojczyzna…” przygotowały dzieci z Przedszkola Parafialnego pod opieką s. Ewy Wilk, p. Małgorzaty Sobejko i p. Marty Gliniak. Dyplomy, statuetki i nagrody laureatom konkursu wręczali jurorzy poszczególnych form oraz p. Tomasz Wyszatycki – wizytator Kuratorium w Rzeszowie i p. Alicja Sabatowska – prezes Stowarzyszenia „Wzrastanie”. Nagrody zostały zakupione dzięki dotacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Organizatorzy uroczystości finałowej serdecznie dziękują dzieciom i opiekunom z Przedszkola Parafialnego w Radymnie, Dyrekcji MOK, p. Arturowi Skowronkowi, p. Zdzisławowi Wójcikowi, jurorom, oraz wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu gali finałowej konkursu, poświęconego św. Janowi Pawłowi II.

Sylwia Siara

[nggallery id=90]