7 grudnia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2018-2020 w zakresie:

„Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Radymno”.

Rodzaj zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Radymno
Roczna kwota dotacji: 258 672,00 zł.
Podmioty wyłonione w konkursie: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie.