Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
zaprasza na promocję wyników badań archeologicznych
zrealizowanych w ramach projektu

Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu

12 grudnia 2017 r., godz. 11:30

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie

W programie wystąpienie dra Dariusza Króla na temat osadnictwa z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu w rejonie Radymna i Skołoszowa.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych”.