18 stycznia 2018 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XL sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/m4FAcwAayuA” ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 r. – projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r. – projekt 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Radymno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – projekt 5.
 11. Wnioski i zapytania radnych.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Informacje i komunikaty.
 14. Zakończenie obrad sesji.