Burmistrz Miasta Radymna przedstawia do konsultacji społecznych projekt
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radymna na lata 2016-2023”,
uwzględniający uwagi Zespołu ds. Rewitalizacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Uwagi do projektu można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym do 29 stycznia 2018 r. do godz. 15.15:

  • drogą elektroniczną (sekretariat@radymno.pl)
  • w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pokój nr 14)
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (liczy się data wpływu).

Dokument w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w Referacie Gospodarki Urzędu Miasta (pokój nr 2).

Do pobrania: