Od 29 stycznia 2018 r. pracownicy Urzędu Miasta roznoszą decyzje podatkowe.
Prosimy Mieszkańców o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniach odbioru decyzji.
Osoby doręczające decyzje nie przyjmują żadnych pieniędzy od adresatów decyzji podatkowych. Jeśli ktoś będzie żądał pieniędzy, to jest to osoba podszywająca się pod pracownika Urzędu!