Zapraszamy Państwa do korzystania z internetowego serwisu „e-Należności”, w którym mogą Państwo sprawdzić stan swoich należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami. Z serwisu mogą Państwo także pobrać swoje decyzje podatkowe oraz bezpośrednio dokonać wpłaty na konto Urzędu. Aby zalogować się do serwisu, należy posiadać profil zaufany ePUAP, który działa podobnie do podpisu elektronicznego i jest całkowicie bezpłatny. Profil zaufany zakładamy, logując się na portalu ePUAP, a następnie potwierdzając tożsamość w punkcie (np. w Urzędzie Miasta) lub za pośrednictwem bankowości internetowej. Więcej o profilu zaufanym można przeczytać tutaj.

Kolejnym udogodnieniem, jakie przygotowaliśmy dla Państwa, jest możliwość korzystania z portalu mapowego, dzięki któremu można m.in. pozyskać informacje o numerach działek i ich powierzchniach oraz sprawdzić sposób ich zagospodarowania, a także złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkie możliwości elektronicznego dostępu do swoich danych oraz załatwiania spraw urzędowych przez internet odnajdą Państwo w elektronicznym biurze obsługi Mieszkańca.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótki film, który opisuje sposób logowania i poruszania się po serwisie e-należności.

[kad_youtube url=”https://youtu.be/6oGWSwX-UAw” ]

Serwis e-należności oraz portal mapowy naszego miasta powstały w ramach realizacji projektu „Cyfrowe gminy – podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”, zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.