Burmistrz Miasta Radymna ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radymnie

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym i numerem telefonu,
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie”

Dokumenty należy dostarczyć do 27 kwietnia 2018 r., do godz. 15.00 do sekretariatu Urzędu Miasta Radymna (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pok. 14) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Radymna
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
(decyduje data wpływu do Urzędu)

Pełna treść ogłoszenia o konkursie i szczegółowe informacje.