Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

„Pocztówka z Radymna”

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Radymna w czterech kategoriach wiekowych: 6-10 lat, 11-15 lat, 16-18 lat oraz dorośli (bez ograniczeń wiekowych).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, wykonaną przez siebie kartkę w dowolnej technice (farby, kredki, technika mieszana, tempera, kolorowe tusze, collage i inne) oprócz grafiki komputerowej i fotografii. Wykonana kartka może mieć dowolny kształt. Format kartki nie może przekroczyć formatu A4.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Prace laureatów I miejsc we wszystkich kategoriach zostaną wydane i rozprowadzone jako pocztówki.

Termin składania prac: 11 maja 2018 r., godz. 15:00. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Kultury pod numerem telefonu 16 628 14 11.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2018 r. o godz. 16:00, podczas „Dni Radymna”.

Do pobrania: