Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie
ogłasza nabór na  stanowisko:

Referent ds. usług socjalnych

w projekcie „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie”

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w terminie do 14 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie
Lwowska 20
37-550 Radymno

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko Referenta ds. usług socjalnych”

Download