3 sierpnia 2018 r., o godz. 11.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XLVI, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/74KWfqkhJlc” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Radymna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży – projekt 1.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radymna na lata 2016-2023 – projekt 2.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok – projekt 3.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok – projekt 4.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na częściowe dofinansowanie poniesionych przez mieszkańców Miasta Radymna rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej obejmującej dofinansowanie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego – projekt 5.
 9. Wnioski i zapytania Radnych.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zakończenie obrad sesji.