Od 2 października do 12 października 2018 r. trwają konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Projekt uchwały dostępny jest tutaj oraz u Sekretarza Miasta Radymna (Urząd Miasta, pokój nr 15). Wypełnione formularze dot. konsultacji należy dostarczyć lub przesłać do Urzędu Miasta Radymna (ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno) do 12 października, do godziny 14.00.