Do Urzędu Miasta wpłynęły oferty na realizację zadania publicznego
w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji
  • Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: pozyskiwanie bazy sportowej

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 2 500 zł.

Oferenci:

Miejski Klub Sportowy Radymno
Termin realizacji zadania: 10 października 2018 r – 31 grudnia 2018 r.

Uczniowski Klub Sportowy  „GIGANCI”
Termin realizacji zadania: 10 października 2018 r – 31 grudnia 2018 r.

Zobacz oferty

  • Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i bezpieczeństwa na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych i żeglarskich

Tytuł zadania publicznego: pozyskiwanie sprzętu zabezpieczenia żeglarskiego

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 1 000 zł

Oferent: Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „ZEK Radymno”

Termin realizacji zadania: 10 października 2018 r – 10 grudnia 2018 r.

Zobacz ofertę

 

Wszelkie uwagi dotyczące ofert należy kierować do p. Marty Krukowskiej-Luft (tel. 16 628 15 89 wew. 21, e-mail: oswiata@radymno.pl) w terminie do 12 października 2018 r.