Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania

dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego

Dotacja obejmuje zwrot kosztów wykonania geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej przyłącza w kwocie do 200 zł brutto.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 października 2018 r. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do zawarcia umowy o dofinansowanie.
Warunkiem koniecznym jest zakończenie realizacji i odbioru przyłącza kanalizacyjnego do 10 listopada 2018 r.

Dotację należy rozliczyć do 20 listopada. W tym celu Wnioskodawca przedkłada oryginał faktury VAT za wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji przyłącza oraz kopię umowy z ZGK na odprowadzanie ścieków.

Do pobrania: